Mariakapel Holthees

foto's gemaakt bij de heropening

Ter gelegenheid van de heropening in 2000 maakte (wijlen) Toon den Brok een aantal foto's.

Deze foto's zijn als fraaie kaart in de kapel verkrijgbaar. Per stuk kosten ze, met een envelop, Euro 1,20. De complete set kost Euro 7,00.


EXTERIEUR

Kapel van O.L.Vrouw van Zeven Smarten, anno 2000 na een grondige restauratie. Deze kapel - in zijn huidige vorm - dateert uit de 16e eeuw. In 1464 staat een kapel voor het eerst omschreven als "Capella ten Hout parochie de Vierlinxbeke". In 1485 spreekt men over een "Capella de Houtheze" en in 1520 heet zij "Capella in holle heze".

Als Brabant na de Tachtigjarige Oorlog Staatsgebied wordt, mogen er in de kapel geen diensten meer worden gehouden en doet ze dienst o.a. als tiendschuur. Mensen, die trouw blijven aan het katholiek geloof, gaan naar een van de schuurkerken net over de grens, bijvoorbeeld in Smakt.

In 1848 wordt deze kapel weer in gebruik genomen door de katholieken.

kapelnre.jpg

DEVOTIERUIMTE

Devotieruimte of devotiekapel met het genadebeeld, anno 2000 na de restauratie. Na de laatste  restauratie is deze devotieruimte, op 21 mei 2000, ingezegend door Mgr. A. Hurkmans, Bisschop van Den Bosch.

Deze ruimte is altijd open en toegankelijk voor een moment van gebed en stilte.

devotie.JPG

GENADEBEELD VAN MARIA

Genadebeeld van Maria, middelpunt van levendige devotie. Maria wordt hier       voorgesteld, staande, met gespreide armen ten teken van bereidheid tot moederlijke hulp en bijstand, Tegen het
podium waarop Maria staat zijn veertien ex voto's aangebracht.

Ex voto's zijn voorwerpen die als bijzonder bewijs van dankbaarheid voor  een gebedsverhoring zijn geschonken en  de vorm hebben van - meestal - een  lichaamsdeel waarvoor men genezing heeft afgesmeekt.

Het woord "Genadebeeld" wordt gebruikt voor een afbeelding waarvoor men gaat  bidden, waardoor in het verleden gebedsverhoringen hebben plaats gevonden.

Hout, met nieuwe polychromie, tweede helft 19e eeuw.

genade.JPG

ALTAAR

Barok z.g. portiekaltaar, hout, gemarmerd met gepolychromeerde  ornamenten. Boven op de draaibare
expositiekast een beeldje van de Pietà.

Het altaar is gekroond met het Mariamonogram bestaande uit de vervlochten letters MAR in een stralenkrans bestaande uit zeven grote en veertien kleine stralen (Zeven Smarten!).

Aan weerszijden daarvan engeltjes die oorspronkelijk een symbool in hun handjes hadden.

Eind 18e eeuw.

altaar.JPG

H. ANNA

H. Anna, die volgens de apocriefe boeken de eerste echtgenote was van de H. Joachim uit welk huwelijk de Maagd Maria zou geboren zijn. Zij wordt hier dus voorgesteld als een vrouw in de kracht van haar leven.
Maar ze wordt gewoonlijk voorgesteld als vrouw op leeftijd omdat ze onvruchtbaar  heette te zijn.

De H. Anna wordt meestal afgebeeld samen met Maria en het Kindje Jesus de  z.g. Annatrits of Anna-te-Drieën. De H. Anna wordt meestal afgebeeld in een groene mantel (symboolkleur van de hoop). Zij wordt o.a. vereerd als patrones van de zwangere vrouwen en de huismoeders.

Hout, vernieuwde polychromie, barok, 17e eeuw.

Feestdag 26 juli.

h-anna.JPG

H. JOACHIM

H. Joachim, de vader van Maria. Zijn verering is in de 13e eeuw door de kruisvaarders naar het Westen gebracht.  Wordt o.a. vereerd als patroon van de ouderen.


Hout, 17e eeuw. Vernieuwde polychromie.

Feestdag 26 juli.

h-joachim.JPG

PIETà

Pietà, ook wel Nood Gods genoemd, stelt Maria, de Moeder van Smarten voor. Eén van de "Zeven Smarten".

Meestal heeft Maria haar Goddelijke Zoon op haar schoot dat ze het hoofd van Christus met de rechterhand ondersteunt en dat de linkerarm van Christus levenloos naar beneden hangt. Hier is dat omgekeerd.

De volksdevotie heeft haar, mogelijk als dank voor verkregen gunsten, getooid met een zilveren kroon en een zilveren rozenkrans. Op het kruis ligt de doek gedrapeerd waarmee men Christus' lichaam naar beneden heeft laten zakken bij de kruisafneming.

Hout, eind 18e eeuw.

pieta.JPG

INTERIEUR

Interieur van de kapel anno 2000 na een  grondige restauratie. De kapel is in 1932 uitgebreid met een sacristie en in 1939 met twee traveeën. Hierbij werden de toren en het oksaal verplaatst. In 1944 werd de kapel door oorlogsgeweld zwaar beschadigd. Het oorspronkelijke tongewelf werd bij de restauratie in 1951  vervangen door het huidige plafond. Het altaar, de beelden (Joachim en Anna aan weerszijden van het altaar, Theresia van Lisieux en O.L.Vrouw van Zeven Smarten) zijn origineel.

interieur.JPG

 

Agenda

Marion Vervoort, Egbert Derix en Norbert Leurs

Datum: 4 juni 2023
meer >>

Midzomernacht

Datum: 21 juni 2023
Samenvatting: Nieuws volgt
meer >>

Saranne

Datum: 24 september 2023
Samenvatting: Nieuws volgt
meer >>

 

 

Marion Vervoort, Egbert Derix en Norbert Leurs (4 juni)
Bestellen

Zoeken

auteursrecht

© Copyright 2004-2023 - Stg. Mariakapel Holthees

Deze website werkt met CMS Made Simple versie 2.2.5