Mariakapel Holthees

geschiedenis

De kapel van Holthees heeft een lang en bewogen verleden achter zich. In 1464 wordt deze al beschreven als "Capella ten Hout, parochie de Vierlinxbeke". In 1520 heet de kapel "capella in hole heze". De devotie van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten vindt eveneens reeds zijn oorsprong in de 15e eeuw. Als een jeugdig persoon het Sacrament der Stervenden had ontvangen, trokken de familieleden en buurtbewoners naar de kapel van Holthees. Bij genezing schonk men als teken van dankbaarheid een zilveren schildje of een sieraad.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1569-1648) mochten er in de kapel geen diensten worden gehouden. De kapel werd toen door Kasteel Macken als tiendschuur gebruikt. Later is de kapel door de katholieken in bezit genomen en in 1848 weer voor de godsdienst opengesteld.

 Oud01.jpg

Op 30 september 1944 werd tijdens een bombardement aan de kapel zware schade toegebracht. Eerst op Onze Lieve Vrouwe Lichtmis (2 februari) 1951 werd de kapel weer in gebruik genomen.

Oud02.jpg

 

Oud03.jpg 

In 1970 is de kapel op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Tot midden 1995 zijn er in de kapel nog zondagse kerkdiensten gehouden.

Nadat het Bisdom 's-Hertogenbosch had besloten de kapel aan de eredienst te onttrekken, heeft het Kerkbestuur in 1999 de kapel overgedragen aan de Stichting Mariakapel Holthees en deze is gestart met een grondige restauratie, die mogelijk werd gemaakt door subsidies van Rijksmonumentenzorg en de gemeentelijke overheid.

Op 20 en 21 mei 2000 is de kapel weer feestelijk geopend; de devotiekapel werd ingezegend door Mgr. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch.

Agenda

Marion Vervoort, Egbert Derix en Norbert Leurs

Datum: 4 juni 2023
meer >>

Midzomernacht

Datum: 21 juni 2023
Samenvatting: Nieuws volgt
meer >>

Saranne

Datum: 24 september 2023
Samenvatting: Nieuws volgt
meer >>

 

 

Marion Vervoort, Egbert Derix en Norbert Leurs (4 juni)
Bestellen

Zoeken

auteursrecht

© Copyright 2004-2023 - Stg. Mariakapel Holthees

Deze website werkt met CMS Made Simple versie 2.2.5