Mariakapel Holthees

Informatie

Bestuur en secretariaat van de Stichting Mariakapel Holthees

Het secretariaat van de Stichting Mariakapel Holthees is gevestigd aan de Gildestraat 16, 5824 AB Holthees. Ook bereikbaar op telefoonnummer 06- 40838680 of per e-mail (secretaris@mariakapel.nl).

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting bestaat uit voorzitter Els Janssens (0478-636533), secretaris Dorothé Verlinden en penningmeester Jan Koopmans (0478-636387).


Activiteiten en evenementen

Zeker één keer per maand vindt er een concert of expositie plaats om een bijdrage te leveren aan de realisatie van haar doelstellingen. Voor actuele informatie daarover verwijzen wij u naar de kalender. Mocht u meer informatie willen hebben over een bepaalde activiteit neem dan contact op met dhr. Wilbert van Rijen per e-mail (activiteiten@mariakapel.nl).


Trouwen in de Mariakapel

Voor meer informatie over trouwen in de Mariakapel kun je contact opnemen met Karin Droesen, tel 0478-562146 of 06-22192498 (op werkdagen tussen 19:00 en 21.00 uur) of per e-mail (trouwen@mariakapel.nl) .


Herdenken in de Mariakapel

Het is ook mogelijk herdenkingsbijeenkomsten in de Mariakapel te organiseren. Voor inlichtingen daarover kunt u contact opnemen met Mieke Arts, tel 06-18099681.


Huren van de Mariakapel

De kapel is beschikbaar voor muziekuitvoeringen, tentoonstellingen e.d. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op met de bestuurslid beheer, dhr. Fons Jacobs, tel.: 06-22114079 of per e-mail (beheer@mariakapel.nl).

Ook overige activiteiten, mits deze bij de aard en het karakter van het monument passen, kunnen uitstekend in de kapel georganiseerd worden. Te denken valt aan repetities voor een muziekgezelschap of toneelclub, een conferentie, een vergadering, een filmvoorstelling of een studiebijeenkomst e.d..
Informatie daarover kan eveneens door dhr. Fons Jacobs, tel.: 06-22114079 of per e-mail (beheer@mariakapel.nl).


Vrienden van de Mariakapel

Mocht u meer informatie willen hebben over Vrienden van de Mariakapel dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting, dhr. Jan Koopmans, op tel.: 0478-636387 of per e-mail (vrienden@mariakapel.nl).


Catering in de Mariakapel

Bij de meeste evenementen is een drankje en/of een hapje verkrijgbaar. Dat wordt dan verzorgd door de Werkgroep Catering. De dames en heren van deze groep kunnen ook de catering van uw huwelijk of evenement verzorgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mevr. Riny Gerrits, 0478-636202 of per e-mail (catering@mariakapel.nl).


ANBI

De ANBI publicatie van de Stichting Mariakapel kunt u vinden via deze link.


Algemeen e-mailadres

Het e-mailadres voor algemene informatie is info@mariakapel.nl


Agenda

Direct naar
Bestellen
.Zoeken

auteursrecht

© Copyright 2004-2022 - Stg. Mariakapel Holthees

Deze website werkt met CMS Made Simple versie 2.2.5